Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, βοηθάει τα άτομα που ενδιαφέρονται να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για την επαγγελματική τους πορεία και να επιλέξουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει, μέσα από τη διερεύνηση της προσωπικότητας, των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων τους.

Στο Ινστιτούτο μας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε συνδυασμό με τη συνέντευξη με το ενδιαφερόμενο άτομο, χρησιμοποιούμε μέσω υπολογιστή το Άριστον τεστ, το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Πεδία (μηχανογραφικού) και Τμήματα του συνόλου των σχολών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το «Άριστον τεστ» αποτελείται από μια σειρά καταξιωμένων και σταθμισμένων στον Ελληνικό χώρο ερωτηματολογίων η σύνθεση των οποίων παράγει μια εξαιρετικά πλούσια και αξιόπιστη αναφορά Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Τα αποτελέσματα της αναφοράς του Άριστον Τεστ, μας δείχνουν αν το ασκούμενο ή υποψήφιο επάγγελμα/ειδικότητα ταιριάζει στις πραγματικές ικανότητες-δεξιότητες, στις επαγγελματικές κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του ατόμου.

Διαπιστώνουμε επίσης αν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον ή θέση εργασίας και διαπιστώνονται κλίσεις, ταλέντα, ικανότητες-δεξιότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που διαθέτει ένα άτομο, καθώς και το επίπεδο στο οποίο τα κατέχει.

Τέλος μπορούμε μέσα από τα αποτελέσματα της αναφοράς του Άριστον Τεστ να εντοπίσουμε εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις και να οδηγηθούμε στη λήψη σωστών αποφάσεων, που αφορούν την επιλογή επιστημονικών πεδίων και τμημάτων, καθώς και την επιλογή κατευθύνσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους τομείς.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία