Η ψυχομετρία συμμετέχει ουσιαστικά στην αξιολόγηση και διάγνωση προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης και μέσα από διάφορες δοκιμασίες, βοηθάει στη διερεύνηση της προσωπικότητας, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των παιδιών, εντοπίζει το είδος, την αιτία και το μέγεθος των προβλημάτων των παιδιών κ.ά.


Η ψυχομετρία, με τη χρήση διάφορων ψυχολογικών δοκιμασιών συμμετέχει ουσιαστικά στην αξιολόγηση και διάγνωση προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης και βοηθάει στη διερεύνηση της προσωπικότητας, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των παιδιών, εντοπίζει το είδος, την αιτία και το μέγεθος των προβλημάτων των παιδιών. Με την ψυχομετρία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία, μπορούμε να συνδέσουμε τα προβλήματα των παιδιών με πιθανές εγγενείς τους ή επίκτητες αδυναμίες ή προβλήματα, να εκτιμήσουμε τις νοητικές και μαθησιακές τους ικανότητες, την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και το χαρακτήρα τους, την ανωριμότητα και τα προβλήματα σε επιμέρους τομείς, όπως τη μνήμη, την αντίληψη, το ρυθμό και τον τρόπο μάθησης κ.λπ. και να αποφασίσουμε την καταλληλότερη παρέμβαση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.


Στην ψυχομετρία υπάγεται και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, που βοηθάει τους εφήβους να αποφασίσουν για το επάγγελμα που τους ταιριάζει μέσα από τη διερεύνηση της προσωπικότητας, των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων τους .


Προσοχή: Συχνά η λέξη «ψυχομετρία» χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από τα «μέντιουμ» ως ικανότητα να μαντεύουν γεγονότα μέσα από την παρατήρηση ή το άγγιγμα αντικειμένων. Είναι αυτονόητο ότι η ψυχολογία δεν έχει σχέση με αυτό.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…