Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Ενηλίκων

Στο «Εξελίσσειν» οργανώνονται συναντήσεις και σεμινάρια επιμόρφωσης για τους συνεργάτες του, αλλά και για γονείς και εκπαιδευτικούς. Η θεματολογία είναι πλούσια και η διάρκειά τους ποικίλει ανάλογα με το θέμα και τις ανάγκες των παρακολουθούντων.


Παράλληλα ο Επιστημονικός Διευθυντής του «Εξελίσσειν» Δρ. Βασίλης Σακκάς και συνεργάτες του παρουσιάζουν ψυχολογικά, παιδαγωγικά και άλλα θέματα σε σχολεία, συλλόγους γονιών και εκπαιδευτικών και αλλού.


Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για σχετική ενημέρωση και παρακολούθηση θεμάτων που σας ενδιαφέρουν.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…