Πως μπορούμε να βοηθήσουμε…


Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Η επιλογή του τρόπου παρέμβασης είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισης του προβλήματος και πολλές φορές χάνεται πολύτιμος χρόνος με λαθεμένες επιλογές.


Ο ειδικός τον οποίο οι γονείς θα επιλέξουν και θα εμπιστευτούν τη διάγνωση και αν χρειάζεται την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιού τους, είναι απαραίτητο να διαθέτει επαρκή γνώση, ικανή εμπειρία και να προτάσσει το συμφέρον του παιδιού. Η εποπτεία και ο συντονισμός των ειδικών που θα ασχοληθούν με το παιδί και το πρόγραμμα παρέμβασης θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία αποκατάστασης του προβλήματος του παιδιού. Μεγάλη σημασία έχει η συνεργασία των ειδικών και η εξειδικευμένη παρέμβαση κάθε ειδικότητας στον τομέα της με ανάλογη εποπτεία για καλύτερα αποτελέσματα.


Η συμμετοχή της οικογένειας στη διαδικασία και η καλοπροαίρετη στάση απέναντι στις συμβουλές και τις οδηγίες των ειδικών θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και θετικά στην αποκατάσταση των προβλημάτων.


Ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να εφαρμόζονται έγκαιρα αποτελεσματικά και κατάλληλα εξατομικευμένα προγράμματα για να ελαχιστοποιούνται οι πρωτογενείς και περισσότερο οι δευτερογενείς επιπτώσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας.


Η δική μας παρέμβαση συνήθως εντάσσεται στο πλαίσιο ολιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, είτε άμεσα (ταυτόχρονη συντονισμένη παρέμβαση πολλών ειδικών) είτε έμμεσα (μόνο μια συγκεκριμένη παρέμβαση στο παιδί με υποστηρικτική, εποπτική και συμβουλευτική παρέμβαση άλλων ειδικών)ανάλογα με τα προβλήματα και τις δυσκολίες των μαθητών μας.


ΜΗ διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε το μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα που σας απασχολεί και μαζί να αναζητήσουμε την προσφορότερη λύση για την επίλυσή του. Μην ξεχνάμε ότι τα μικρά προβλήματα αντιμετωπίζονται ευκολότερα, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από τα μεγάλα. Η έγκαιρη, κατάλληλη και προσαρμοσμένη στο κάθε πρόβλημα παρέμβαση συνήθως οδηγεί και στη λύση του.


Επικοινωνία με το «Εξελίσσειν»…